หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ตลอดระยะเวลา 48 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมกว่า 41,000 คน ในหลากหลายสาขาอาชีพ ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้อย่างเหมาะสม แต่ละคนได้เติบโตก้าวสู่สังคมของการทำงานที่หลากหลายด้าน ทั้งงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจเอกชนและธุรกิจส่วนตัว ด้วยความสามารถของศิษย์เก่าจำนวนมากที่สร้างประโยชน์ให้กับ สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นที่เชิดชูในวงสังคมและวงวิชาการอย่างกว้างขวาง และเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยพายัพ จึงจัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยพายัพ ผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ ผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน ผู้มีผลงานดีเด่นในการบริการสังคม และ ผู้มีผลงานดีเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อศิษย์เก่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักพัฒนานักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 317 หรือ 085-0391125