หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

"เพราะกฏหมาย เป็นเรื่องสำคัญ และทุนคนต้องเคารพกฏหมาย"
เรียนจริง ฝึกจริง ใช้เทคโนโลยี มีมาตรฐาน
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตร 4 ปี สร้างบัณฑิตคุณภาพ พร้อมก้าวสู่การทำงาน ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ นิติกร บังคับคดี คุมประพฤติ หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย
หลักสูตรฯ ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มั่นใจด้วยประสบการณ์จากอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยระดับประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมาย A Brighter Future Starts Here !