หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 1/2565 (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 1/2565 (รอบแรก)

มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ประจําปีการศึกษา 1/2565 (รอบแรก) สอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ดังรายชื่อและรายละเอียดที่แนบมาท้ายประกาศนี้
คลิกเพื่อตรวจรายชื่อ https://www.payap.ac.th/_ad.../assets/files/Law-21042565.pdf