หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       โครงการสัมมนา เรื่อง “ความผิดทางเพศและทางออกของการกระทำความผิดซ้ำ”

โครงการสัมมนา เรื่อง “ความผิดทางเพศและทางออกของการกระทำความผิดซ้ำ”

                   
                        คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ความผิดทางเพศและทางออกของการกระทำความผิดซ้ำ”
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

**สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์  https://docs.google.com/forms/d/1f-6Ag3bZ37RTLh349jKADGRSMm8C4ASbqq27qB7cO-o/edit?usp=sharing


โดยมีกำหนดการดังนี้

         เวลา             รายละเอียด
10.00 – 10.15 น. กล่าวเปิดโครงการสัมมนาฯ โดย
ผศ.สุรชัย  เดชพงษ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
10.15 – 10.45 น.

การบรรยายหัวข้อ “ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานและการสืบพยานในคดีความผิดทางเพศ”

  • วิธีการรวบรวมพยานหลักฐานฯ
  • วิธีการสืบพยานฯ
  • ปัญหาการรวบรวมพยานและการสืบพยานฯ
  • ความผิดทางเพศ วิเคราะห์ และการกระทำความผิดซ้ำในประเทศไทย

โดย นายณัฐวุฒิ ต๊ะน้อย รองอัยการจังหวัดลำพูน

10.45 – 11.15 น.

การบรรยายหัวข้อ “ความผิดทางเพศและทางออกของการกระทำความผิดซ้ำในประเทศสหรัฐอเมริกา” (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

  • การขึ้นทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศ
  • การลงโทษแบบพิเศษ ผู้กระทำความผิดทางเพศ

โดย Dr.Christa Foster Crawford  Juris Doctorate, Harvard Law School.

11.15 – 11.45 น.

การบรรยายหัวข้อ “ความผิดทางเพศ และทางออกของการการะทำความผิดซ้ำในกลุ่มประเทศยุโรป”

  • โอกาสผู้กระทำความผิดทางเพศในการกระทำความผิดซ้ำกับมิติทางอาชญาวิทยา
  • การขึ้นทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศในประเทศอังกฤษและเยอรมัน
  • การลงโทษแบบพิเศษ สำหรับผู้กระทำความผิดในประเทศอังกฤษและเยอรมัน

โดย ผศ.ดร.ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง

11.45 – 12.00 น. การเสนอความเห็นและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ