ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนา เรื่อง “ความผิดทางเพศและทางออกของการกระทำความผิดซ้ำ”
law ( 2022-05-11 16:48:59)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 1/2565 (รอบแรก)
law ( 2022-04-22 11:30:49)

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
law ( 2022-02-11 14:15:02)

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นวกาล สิรารุจานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
law ( 2021-09-10 09:53:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564
law ( 2021-09-01 15:04:57)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม SMART PYU เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
law ( 2021-09-01 14:53:45)

ดูทั้งหมด